179 Kč
(jinde 220 Kč)

ERR 121/2019 Marek VAJCHR – Neviditelný rytíř aneb Rozbřesk imaginace

Marek Vajchr ve své další, esejistické knize ukazuje, jak Češi vytěsnili do zapomnění jednoho ze spoluzakladatelů národní kultury Josefa Schiffnera. Německy píšící úředník, žijící v Praze na přelomu 18. a 19. století, vydal četné popularizační spisy o české historii i anonymní prozaická díla. Zpracoval v nich většinu látek, které se téměř o století později objevily v Jiráskových Starých pověstech českých, pro Krameriovu obrozeneckou družinu tajně vytvářel texty, jejichž překlady jsou dodnes pokládány za první původní prózy novočeské literatury, je autorem nejstaršího známého záznamu pohádky O perníkové chaloupce i pozoruhodných verzí pohádek O Popelce a O Krakonošovi i prvního pojednání o dějinách Židů v Čechách či první prózy realisticky líčící osudy romské komunity. K romantické poetice se přihlásil tři dekády před Máchou, jemuž se postavy a motivy jedné Schiffnerovy prózy staly předobrazem pro zápletku Máje.

Redakce Edita Onuferová
Redakční spolupráce Terezie Pokorná
Překlad resumé Jean-Gaspard Páleníček
Obálka a grafická úprava Viktor Karlík
Sazba Luděk Kubík /3.dílna/

Rozsah 267 stran
ISBN 978-80-7622-004-1

Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Nadace český literární fond. Kniha vznikla v rámci projektu Zrození literární fikce z ducha kinematografie, který byl podpořen z prostředků Institucionální podpory MŠMT poskytnutých Akademii múzických umění v Praze na dlouhodobý koncepční rozvoj v roce 2019.

 

Ohlasy: