180 Kč
(jinde 210 Kč)

ERR 124/2020 Petr HRUŠKA V závalu (sloupky, podpovídky, odstavce a jiné krátké texty)

Kniha básníka Petra Hrušky nazvaná V závalu (sloupky, podpovídky, odstavce a jiné krátké texty) je autorským výborem z příspěvků rozmanité žánrové povahy, časopisecky i jinde pravidelně či příležitostně publikovaných zejména v letech 2000–2020. Jejich společným tématem je povaha lidské komunikace v nejširším slova smyslu a její současný stav, podoby, paradoxy, obtíže a možnosti. S esejisticky laděnými texty, které se povětšinou bezprostředně vztahují k poezii a literatuře vůbec, se v knize střídají fejetony, glosy či epizody odrážející obecnější kulturní a společenskou situaci.

„Odborníci z NASA strnuli: s básníkem ve svém návrhu společnosti nepočítali! Nezvykle vyslovená bezmoc a touha však byly čímsi, co z té podzemní society nečekaně vyrostlo samo. Chlápek seděl na balvanu a ostatním říkal verše a nikdo dole ani nahoře pořádně nevěděl, co s tím. Jen se najednou zdálo, že takhle to vůbec není zlé.“

Redakce Terezie Pokorná a Marek Vajchr
Obálka a grafická úprava Viktor Karlík
Sazba K. K.
Fotografická spolupráce Ondřej Přibyl

Rozsah 198 stran
ISBN 978-80-7622-007-2
 

Kniha vyšla s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Nadace Český literární fond.
 

Ohlasy: