100 Kč

ERR 45/2010 Vít KREMLIČKA Jedna věta.

Kniha vychází jako samostatně neprodejná příloha Revolver Revue č. 80/2010. „Koncem roku 2008 mě zaujala myšlenka naplnit představu, podle níž by vyzvaný autor po dobu dvanácti měsíců napsal pokud možno každý den jednu větu – větu, která bude ukotvena v konkrétním čase a jejíž délka bude volbou pisatele, od samotného slova přes větu holou k rozvitému souvětí. Na začátku velké písmeno, na konci zpravidla tečka. A možnost zahrnout datum, čas či jiné zpřesňující určení zápisu. Další prostor pro tvůrčí svobodu.

V ideálním případě tak vznikne 365 záznamů, které autorovi mohou asociovat jeho čas a čtenáři umožnit třeba dobrodružné stopování spisovatelovy mysli. Mohutná komprese celého jednoho roku do malé slovní plochy. Snad i forma poezie, redukce, která může postihnout celek – jednoho roku života.“

Viktor Karlík, autor projektu

 

Kniha Víta Kremličky, jednoho z nejvýznamnějších současných českých básníků, je součástí širšího projektu. S dalším číslem Revolver Revue přineseme Jednu větu Jaroslava Formánka. Využijte jedinečné možnosti a objednejte si na našich stránkách tuto jinak samostatně neprodejnou přílohu.

Grafický design Viktor Karlík a Luděk Kubík /3.dílna/
RR No. 80 s přílohou Jedna věta objednávejte zde.

Rozsah: 36 stran
ISBN 978-80-87037-28-7

Ohlasy:

  • Josef Chuchma: Proč mě takhle zkoušíte? MF Dnes Víkend 9. 10. 2010, Kavárna, s. 43
  • Božena Správcová: Co řekli jednou větou Tvar, č. 16, roč. XXII, 6. 10. 2011, s. 8-9
  • Petr Král: Věta a věty Tvar, č. 18, roč. XXII, 3. 11. 2011, s. 12, rubr. Diskuze
  • Božena Správcová: [Ad Petr Král: Věta a věty] Tvar, č. 18, roč. XXII, 3. 11. 2011, s. 12, rubr. Diskuze