199 Kč
(jinde 230 Kč)

ERR 95/2016 Jáchym TOPOL Děsivý spřežení

Výbor textů Jáchyma Topola z let 1980–1984, jehož základ tvoří básně z trojice samizdatových, tiskem nikdy nevydaných sbírek Eskymáckej pes (1982), Stěhovavá tvář (1983) a Noty pro podzimní bytost (1984), ukazuje básníka a prozaika v samých počátcích jeho tvorby, avšak s již vyhraněnou autorskou poetikou. Vybrané básně i jeden z jejich prozaických protějšků, povídka Venezuela z téže doby, se vyznačují bezprostředně naléhavou intonací, sugestivním vykreslením všudypřítomné tísnivé atmosféry, prosvěcované pouze intenzivními básnickými obrazy, pestrým rejstříkem charakteristických motivů (mezi nimiž přední místo zaujímají ritualizované zápasy s krutostí světa i s vlastními démony) a také zřetelným sarkastickým nadhledem. Texty výboru Děsivý spřežení tak v jádru obsahují rysy podstatné pro budoucí podobu Topolovy literární tvorby. (MV)

Vybral a uspořádal Marek Vajchr
Výběrem z cyklu Živé obrazy I knihu doprovodil Viktor Karlík
Ediční příprava Edita Onuferová
Grafická úprava Luboš Drtina

Rozsah 88 stran
Formát 15,5 x 20,6
ISBN 978-80-87037-78-2

Kniha vyšla s finanční podporou Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva kultury ČR.

Ohlasy: