Gustaw HERLING-GRUDZINSKI

GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI (1919–2000), polský spisovatel, literární kritik a esejista.

Revolver Revue č. 28/1995 otiskla povídku z roku 1944 Blahoslavená, svatá (přeložila Petruška Šustrová), č. 34/1997 povídku z roku 1996 Don Ildebrando, č. 46/2001 povídku z roku 1993 Benátský portrét a úryvky ze vzpomínek (vše přel. Helena Stachová).