Gustaw HERLING-GRUDZINSKI

GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI (1919–2000), polský spisovatel, literární kritik a esejista.

Revolver Revue přinesla překlady jeho textů v č. 8/1987 (Deník psaný v noci), 28/1995 (Blahoslavená, svatá, přel. Petruška Šustrová), 34/1997 (Don Ildebrando), 46/2001 (Benátský portrét a úryvky ze vzpomínek, poslední jmenované přel. Helena Stachová).