Ingeborg BACHMANNOVÁ

INGEBORG BACHMANNOVÁ (1926–1973), rakouská spisovatelka, patří k nejvýraznějším zjevům německy psané literatury druhé poloviny 20. století. Své první básně publikovala roku 1948, později psala kromě poezie také povídky, rozhlasové hry a eseje. V posledních letech života pracovala na románovém cyklu Todesarten (Způsoby smrti), který nedokončila. Zemřela na následky popálenin, jež si v září 1973 nešťastnou náhodou způsobila ve svém římském bytě (v Itálii žila s kratšími přestávkami od roku 1953).

Revolver Revue otiskla v č. 20/1992 rozhlasovou esej Neštěstí a láska boží – cesta Simone Weilové, kterou vysílal Bavorský rozhlas v roce 1955 (přel. Alena Bláhová).