Jakub GUZIUR

JAKUB GUZIUR (nar. 1978) vystudoval anglickou filologii a dějiny anglické a americké literatury na Univerzitě Palackého, habilitoval se na AMU v oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová média; vyučuje na Ostravské univerzitě a University of New York in Prague, působí také jako redaktor a editor. Zabývá se rovněž vizuální poezií a textovými instalacemi. K vydání připravil monografii George Steiner a myšlenka Evropy (Periplum 2006, s J. Jařabem), antologii Vypravěči amerického Jihu (Paseka 2006, s M. Arbeitem). Je autorem knih Mythus Ezry Pounda (Periplum 2004), Příliš těžké lyry (o E. Poundovi a T. S. Eliotovi, Host 2008), Mýtus Boba Dylana (65. pole 2014) a Bob Dylan mezi obrazy (Volvox globator 2016).

V Revolver Revue publikoval v č. 64/2006 (Mary de Rachewiltz, s A. Kareninovou a P. Mikešem), 75/200986/2012 a 113/2018 (ukázky z poezie), 101/2015 (stať Obchodované obrazy. Poundovské stíny v současné hmotné kultuře), 126/2022 (esej Poznámky k „experimentu“ Hiršala a Grögerové, „špinavému“ konkrétu a konci konkrétní poesie), 128/2022 (překlady básní Roberta Laxe), 133/2023 (opus s názvem k plameni, s A. Suchánkovou). V Edici RR mu roku 2018 vyšla kniha esejů Ezra Pound v (post)kultuře. Modernistovy obrazy v (uměleckých) médiích.