Jakub LIPAVSKÝ

JAKUB LIPAVSKÝ (nar. 1976 v Praze) studoval v letech 1998–2004 na pražské Akademii
výtvarných umění v ateliérech J. Zeithammla a V. Skrepla. Absolvoval stáž ve Stuttgartu
(Staatliche Akademie der Bildenden Künste). Je autorem sochařských realizací ve Veselí
nad Lužnicí a ilustrací ke knize Petra Karase Ješité. Je držitelem Ceny Bogdana Najdenova,
umístil se na třetím místě v sochařské soutěži Tři portréty (portrét V. Havla). Vystavuje
samostatně i na skupinových výstavách. 

Ukázku instalací „lehce guerillových zemních kapliček“ Jakuba a Matěje Lipavských přinesla Revolver Revue č. 103/2016.

www.jakub-lipavsky.com
www.works.io/jakub-lipavsky