Jan NEDVĚD

JAN NEDVĚD (1939–2019), básník, pracoval jako programátor, šéfredaktor časopisu Tvář. Knižně vydal své básně shromážděné ve sbírce Žiju život naruby až v roce 2005 (Torst).

Revolver Revue č. 26/1994 otiskla autorovu báseň Za noci měsíčné, věnovanou Janu Lopatkovi (v rámci bloku „Lopy, malý ničema“), č. 40/1999 sedmnáct básní z let 1997–1998 a č. 48/2001 dalších dvanáct básní. V č. 35/1997 je otištěn text Emanuela Mandlera Komunální dobrodružství o působení části bývalé redakce časopisu Tvář ve výrobních družstvech Komplexa a Merkuria v první polovině 70. let (doprovozeno archivními fotografiemi B. Doležala, E. Mandlera, J. Nedvěda a K. Štindla).