Jaromír ZELENKA

JAROMÍR ZELENKA (1946–2024), básník a překladatel. Vydal samizdatově básnickou sbírku Spoutání (Josef Häring 1984), knižně výbor z textů z let 1974–1994 s názvem Přepadání (1994), básnické sbírky Objetiny (1997) a Kostelík (2003; vše Triáda). Zelenkovo básnické dílo vyšlo souhrnně ve svazku Básně. Souborné vydání (Triáda/ Paseka 2010). Z jeho překladů vyšly knižně básně Hermanna Hesseho Zahrady, cesty, lidé (edice Turské pole 1994) a souborný svazek Překlady (Triáda 2015), překládal též libreta pro Státní operu a Národní divadlo. Uspořádal výbor z díla Bohuslava Reynka Vlídné vidiny (Odeon 1992) a výbor z básní Jana Riedlbaucha Mateníky v jestřábově žlutém oku (edice Turské pole 1996).

V Revolver Revue publikoval své texty v č. 45/2001, 49/2002, 54/2003, 60/2006, 65/200698/2015 a 130/2023. Je laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2002.