Jaroslav ROTBAUER

JAROSLAV ROTBAUER (1929–2015) studoval v letech 1943–1948 Státní grafickou školu v Praze, ke studiu na vysoké škole nebyl z politických důvodů připuštěn. Po střední škole byl nezaměstnaný a živil se jako brigádník v různých dělnických profesích. V roce 1953 byl přijat do Svazu výtvarných umělců. Účastnil se více než stovky výstav doma i v zahraničí.  

Revolver Revue č. 27/1994 otiskla třináct grafik z let 1948–1951 (v rámci bloku Jaroslav Rotbauer: Udělali ze mě grafika) a rozhovor o grafikách a o přátelích ze Státní grafické školy, který vedl Jan Placák. V č. 29/1995 byla publikována jeho vzpomínka na Vladimíra Boudníka, text o společném výletu na Slovensko v roce 1951 (v rámci bloku Šli jsme do míst bez metafor – Vladimír Boudník) a také dopisy Jaroslava Dočekala adresované Jaroslavu Rotbauerovi, doprovozené reprodukcemi Dočekalových prací (v rámci bloku Smršťovače – hořké dávky). V RR č. 73/2012 byla Jaroslavu Rotbauerovi věnována rubrika Ateliéry. Ke vzpomínkám na poválečnou Státní grafickou školu a společnost Vladimíra Boudníka, Hanese Reegena, Zdeňka Boušeho, Josefa Krauera či Bohumila Hrabala se Rotbauer vrátil v RR č. 77/2009 (v rámci bloku Chvála periferie) a č. 88/2012 (Úvahy různé a jiné). Výběrem ze svých novějších prací a zdůvodněním této volby přispěl u příležitosti třicetiletého výročí Revolver Revue do jubilejního 100. čísla.