Jiří PLIEŠTIK

JIŘÍ PLIEŠTIK (nar. 1956), na ČVUT v Praze studium nedokončil, po šesti letech pokusů byl přijat na AVU v Praze, kde studoval v letech 1981–1987 obor sochařství, za své učitele ale kromě některých spolužáků považuje především Hanu Wichterlovou, u níž pracoval jako asistent, a Jana Svobodu, kterému zvětšoval fotografie. Od roku 1977 vykonával různé další práce, mimo jiné byl zaměstnán jako topič, absolvoval rovněž vojenskou službu (1978–1980). Od roku 1976 byl členem Jazzové sekce. Od poloviny 80. let se účastnil výstav Konfrontace, po roce 1989 vystavuje a sochy realizuje ve veřejném prostoru u nás i v zahraničí. V letech 1996–2000 působil jako asistent prof. Karla Nepraše na AVU, kde byl pak vedoucím sochařské přípravky (1996–2000). Jako hostující pedagog působil na Hojskølen v Samsø (Dánsko, 1993–2000). Od 1992 vedl workshopy Nadace Germinations Europe. Od roku 2000 je ve svobodném povolání a věnuje se sochařské, fotografické a literární tvorbě, působí také jako příležitostný designér a kurátor. Básně publikoval časopisecky.

Ukázky z jeho básní přinesla RR č. 135/2024.