Jörg BERNIG

JÖRG BERNIG (nar. 1964 ve Wurzenu) vystudoval anglistiku a germanistiku na univerzitě v Lipsku, pracoval jako redaktor a učitel. Básník (mj. sbírky Winterkinder /1998/, billett zu den göttern /2002/ a wüten gegen die stunden /2009/), esejista a prozaik. V českém překladu vyšel román Čas nikoho (Mladá fronta 2005). Ukázky z Bernigovy poezie s autorským medailonem Věry Koubové přinesla RR č. 93/2013, povídka Vánoční přípravy vyšla v překladu Věry Koubové v RR č. 101/2015.