Věra KOUBOVÁ

VĚRA KOUBOVÁ (nar. 1953 v Kloboukách u Brna), překladatelka z němčiny, vystudovala angličtinu a němčinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přeložila např. díla Friedricha Nietzscheho a Franze Kafky, za překlad básní Franze Wurma získala Cenu Josefa Jungmanna. Za překlad sbírky německého básníka Richarda Pietrasse Z lemu snu / Traumsaum (vydané v Edici RR v roce 2012) obdržela cenu Magnesia Litera 2013. Věnuje se také fotografii. 

V Revolver Revue publikovala překlady v č. 51/2003 (R. M. Rilke) 52/2003 a 56/2004 (R. Pietrass), 53/2003 (F. Wurm), 66/2007 (F. Nietzsche), 93/2013127/2022 (J. Bernig), 95/2014 (S. Fall), 99/2015 (K. Becker), 129/2022 (G. Urzidilová) a 132/2023 (P. Celan). Pro č. 65/2006 připravila rozhovor s německou básnířkou Uljanou Wolf. RR představila V. Koubovou také jako fotografku, umělkyni: č. 55/2004 (fotografie hrobek českých, německých a židovských umělců a k nim přiřazené záběry ze současného života), 65/2006 (fotografický návrh ilustrací k povídkám Jiřího Weila), a básnířku: v č. 125/2021. O překladatelské práci hovořil s V. Koubovou v Kritické Příloze Revolver Revue č. 27/2003 Michael Špirit, o překladu básní Martina Heideggera v RR č. 134/2024 Marek Vajchr. 

Pro Edici RR přeložila: