Josef KROUTVOR

JOSEF KROUTVOR (nar. 1942), historik umění, básník, prozaik a esejista, vystudoval filosofii, historii a dějiny umění na FF UK, věnuje se zejména problematice umělecké fotografie, designu, architektury a sociologie kultury.

V Revolver Revue publikoval v č. 16/1991 (esej o malíři Janu Šafránkovi), 19/1992 (článek o Smíchově), 22/1993 (esej o výtvarníkovi Richardu Teschnerovi), 23/1993 (text o fotografovi Josefu Antonu Trčkovi), 25/1994 (esej o pražské čtvrti Žižkov, článek o outsiderovi Svatopluku Máchalovi), 30/1995 (článek o malíři Jaroslavu Herbstovi), 32/1996 (článek o čtvrtích Vršovice a Nusle) a 133/2023 (Sedm).