Josef KROUTVOR

JOSEF KROUTVOR (nar. 1942), historik umění, básník, prozaik a esejista, vystudoval filosofii, historii a dějiny umění na FF UK, věnuje se zejména problematice umělecké fotografie, designu, architektury a sociologie kultury.

Revolver Revue č. 16/1991 publikovala autorovu esej o malíři Janu Šafránkovi, č. 19/1992 článek o Smíchově, č. 22/1993 esej o výtvarníkovi Richardu Teschnerovi, č. 23/1993 text o fotografovi Josefu Antonu Trčkovi, č. 25/1994 esej o pražské čtvrti Žižkov, č. 25/1994 článek o outsiderovi Svatopluku Máchalovi, č. 30/1995 článek o malíři Jaroslavu Herbstovi, č. 32/1996 článek o čtvrtích Vršovice a Nusle.