Ladislav SVOBODA

LADISLAV SVOBODA (nar. 1986) žije v Praze. Od roku 2013 patří mezi autory sdružené okolo Ateliéru radostné tvorby na Letné, zároveň od roku 2021 tvoří i v pražském ateliéru Barvolam, který programově podporuje neurodiverzní umělkyně a umělce. Navzdory Aspergerovu syndromu dokázal úspěšně zvládnout magisterské studium na vysoké škole (obor mezinárodní vztahy a studia na Metropolitní univerzitě v Praze), píše sci-fi příběhy a je velmi aktivní na sociálních sítích. V roce 2018 vznikl podle jeho námětu a s využitím jeho obrazů krátkometrážní animovaný film Krychle (režie Alma Lilly Rainer). Samostatně vystavoval v roce 2018 v Praze v galerii ArtWall, v Kampusu Hybernská a v Café Lajka. Byl zastoupen i na řadě skupinových výstav, např. Svobodné barvy v DOXu (2015), Samorosti v NoD (2016), Jamming v DOXu (2017) nebo v cyklu společných výstav AVU Praha s Ateliérem radostné tvorby Umění je jen jedno (2014, 2016, 2018). Od roku 2022 je také zastupován galerií Art brut Praha.

Ukázky z jeho prací s průvodním textem Jaromíra Typlta přinesla Revolver Revue č. 130/2023.