Lucie HOLÁ

LUCIE HOLÁ (nar. 1955 v Praze) vystudovala estetiku na Filozofické fakultě UK, pracovala mj. jako RTG laborantka, knihovnice, redaktorka časopisu Typografia, památkářka a učitelka na školách výtvarného zaměření. Publikuje především odborné články z oblasti památkové péče, příležitostně píše také pro Bubínek Revolveru.

Její prozaické texty přinesla Revolver Revue v č. 68/200779/201093/2013107/2017 a 111/2018. V RR č. 87/2012 vyšla pod názvem Hřbitovní fotokvítí série jejích fotografií.