Martin MACHOVEC

MARTIN MACHOVEC (nar. 1956), editor, redaktor, literární kritik a překladatel, soustavně se věnuje zpřístupňování samizdatových undergroundových textů, zejména Egona Bondyho.

Autor patří mezi stálé spolupracovníky Revolver Revue (viz bibliografie) a Kritické Přílohy RR (viz bibliografie). Mimo jiné připravil k vydání knihu Vladislava Merhauta Zápisky o Vladimíru Boudníkovi (Edice RR). V RR č. 90/2013 publikoval „literárněhistorický cestopis“ po stopách dávného „putování na jih“, které podnikl Jakub Deml. V č. 92/2013 a 93/2013 představil v rámci rubriky Ze stolu M. M. dosud neznámé texty „autorů více i méně známých, převážně z tzv. undergroundového okruhu či s ním tak či onak souvisejících“ (v RR č. 92/2013 Petra „Peťáka“ Lampla, v č. 93/2013 práce Pavla Svobody).