Mirek KAUFMAN

MIREK KAUFMAN (nar. 1963 v Žatci) studoval v letech 1983–1989 na Akademii výtvarných umění v Praze a na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Paříži. 1991–1994 pobýval na studijních pobytech střídavě ve Francii a ve Švýcarsku. Věnuje se malbě, fotografii a příležitostně i grafickému designu. Jeho doménou je práce na rozsáhlejších malířských cyklech. Svou práci pravidelně představuje doma i v zahraničí.

Ukázky z jeho prací přinesla Revolver Revue v č. 64/200685/201190/2013 a 113/2018. V RR č. 68/2007 vedl rozhovor s Antonínem Kostlánem. Výběrem ze svých novějších prací a zdůvodněním této volby přispěl u příležitosti třicetiletého výročí Revolver Revue do jubilejního 100. čísla.