Oldřich HAMERA

OLDŘICH HAMERA (3. března 1944 – 15. listopadu 2021), výtvarník a grafik. Vyučil se strojním zámečníkem a pracoval jako tiskař. Od dětství se zabýval mineralogií, paleontologií, archeologií a geologií, což jej ovlivnilo v pozdější výtvarné tvorbě. Pracoval v ČKD, kde se seznámil s Vladimírem Boudníkem, a stal se jeho jediným žákem. V roce 1971 získal Cenu Jiřího Koláře za literaturu za vydání Intimního deníku Karla Hynka Máchy ve vlastním nakladatelství Explozialismus. Vystavoval doma i v zahraničí.

Rozhovor, který s autorem vedl Viktor Karlík a Jan Placák, doprovázený sedmi reprodukcemi jeho grafik přinesla Revolver Revue č. 29/1995, jeho pracoviště představila v rámci cyklu Ateliéry RR č. 101/2015