Petr DUDEK

PETR DUDEK (nar. 1963), vystudoval angličtinu a češtinu na FF UK a původně pracoval jako překladatel. V letech 1992–1999 postupně působil jako redaktor v Československé televizi, v deníku Lidové noviny a v Rádiu Svobodná Evropa. Od roku 1999 pracoval v českém vysílání rozhlasové stanice BBC.

Revolver Revue č. 21/1993 otiskla autorovu úvahu o losangelských nepokojích na jaře 1992 (v rámci bloku Los Angeles), č. 23/1993 úvodní poznámku k otištění fotografií „českých Indiánů“ z Bílého Wampumu od I. Lutterera, J. Malého aj., č. 38/1998 článek o výboru z mladých amerických prozaiků spolu s ukázkami překladů jejich tvorby. Kritická Příloha Revolver Revue publikovala řadu autorových článků a recenzí, např.: č. 3/1995 recenzi na knihu Martina Hilského Modernisté, č. 5/1996 recenzi na knihu Evy Kantůrkové Valivý čas proměn, č. 8/1997 článek o televizním diskusním Klubu Netopýr Antonína Přidala, č. 10/1998 text o stati Václava Bělohradského Jazykový bolševismus a naše nynější krize, č. 11/1998 recenze na knihu Karla Hvížďaly Dialogy aj. (v úplnosti viz Bibliografie KP RR).