Radovan CHARVÁT

RADOVAN CHARVÁT (nar. 1948), překladatel z angličtiny a němčiny, po maturitě na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Praze vystudoval ČVUT. Poté pracoval jako matematik-analytik ve výpočetním středisku ČEZ. V letech 1989–1990 studoval germanistiku a anglistiku na univerzitě J. W. Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem.

Revolver Revue č. 59/2005 publikovala autorův překlad a komentář k úryvkům z knihy Karla Ignaze Hennetmaiera Rok s Thomasem Bernhardem (v rámci berhardovského bloku). V č. 63/2006 vyšel rozsáhlý blok o Robertu Walserovi (většinu textů přeložil R. Charvát).