Radovan KODERA

RADOVAN KODERA (nar. 1960 v Chebu) pracoval po maturitě a vojně v různých zaměstnáních, mj. jako vychovatel na stavebním učilišti. Fotografuje od druhé poloviny osmdesátých let, od roku 1992 je fotografem plzeňského památkového ústavu a od roku 2012 působí jako pedagog Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2014 absolvoval Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Je předsedou občanského sdružení Pro Photo a kurátorem výstav ve Velké a Staré synagoze v Plzni, autorem dokumentárních výstavních souborů Plzeň v Sametové revoluci 1989, Tady žili židéHistorie a současnost židovských památek západních Čech ve fotografiích, Osudy zmizelých (o holocaustu plzeňských židů), (Neo)nacismus a komunismus – vymoženosti a zhouba demokracie, Miroslav Zikmund 95. Vystavuje od začátku devadesátých let. Podílel se na několika výstavách a publikacích o architektuře a umění (Architekti meziválečné Plzně, Sochařství v architektuře XX. stol. na Plzeňsku, Plzeň v době secese, Loos – Plzeň – souvislosti ad.). Je také autorem projektu památníku obětem holocaustu z Plzeňska Zahrada vzpomínek v bývalé Pomocné synagoze v Plzni.

RR č. 107/2017 představila autorovy snímky Plzně z osmdesátých let. Jeho fotografie provázejí text knihy Adama Drdy Zvláštní zacházení, která vyšla v Edici Revolver Revue v roce 2014.