Robert KRUMPHANZL

ROBERT KRUMPHANZL (nar. 1973 v Praze) vystudoval žurnalistiku na FSV UK, v letech 1992–1994 redaktor časopisu Souvislosti. Roku 1994 spoluzaložil nakladatelství Triáda, které dodnes řídí. V letech 2000–2001 člen redakční rady Kritického sborníku, v letech 2001–2004 redaktor Revolver Revue a Kritické Přílohy RR, do obou periodik rovněž soustavně přispíval.

Pro Revolver Revue připravil výběr z korespondence Jana Kameníka (č. 38/1998), vzpomínkový blok Ladislav Dvořák (č. 41/1999), blok Josef Frič (č. 43/2000), Dopisy Jiřího Němce z Ruzyně (č. 45/2001) a cyklus zpřístupňující texty a dokumenty související s činností Jiřího Němce (RR č. 111/2018112/2018, 131/2023). Pro RR č. 112/2018 napsal portrét Vladimíra Neuwirtha (1921–1998). Dále otiskl v Revolver Revue a Kritické Příloze Revolver Revue řadu recenzí a glos (v úplnosti viz Bibliografie). Úryvky z Krumphanzlovy prózy Minutové vzdálenosti vyšly v Revolver Revue č. 52/2002 a č. 60/2005 a knižně jako 14. sv. Edice Revolver Revue. Próza Narozeniny vyšla v č. 69/2007, v č. 90/2013 publikoval své básně. RR č. 105/2016 přinesla text věnovaný u příležitosti básníkova jubilea Jaromíru Zelenkovi. Jeho texty jsou zastoupeny v knihách Magorova konference a Jan Lopatka (1940–1993), vydaných v Edici RR. Jako samostatně neprodejná příloha RR č. 110/2018 vyšel soubor autorových deníkových záznamů Jedna věta