Robert WALSER

ROBERT WALSER (1878–1956), německy mluvící švýcarský spisovatel, gymnasium opustil před jeho ukončením z finančních důvodů, v letech 1892–1895 se vyučil jako bankovní úředník, krátce pracoval v Basileji. 1895 odešel do Stuttgartu, kde žil jeho bratr Karl, jevištní umělec a výtvarník. Začal zde působit jako úřednická výpomoc ve vydavatelství a pokoušel se prosadit jako herec. Roku 1896 se nahlásil k pobytu v Zürichu a v následujících letech vystřídal několik zaměstnání, vždy v pozici úředníka nebo písaře. Roku 1898 zveřejnil vlivný kritik Joseph Victor Widmann v Berner Zeitung několik Walserových básní, které zaujaly Franze Bleie. Ten pak přivedl R. Walsera do společnosti okolo časopisu Die Insel. V roce 1906 pobýval Walser u svého, tehdy již slavného, bratra Karla v Berlíně. Díky tomu se mu otevřel přístup mezi umělce, nakladatele aj. osobnosti. Pracoval jako sekretář na částečný úvazek ve spolku Berliner Secession. 1913 se vrátil do Švýcarska, krátce pobýval v rodném Bielu, poté přesídlil do Bernu. Po psychickém zhroucení roku 1929 přesídlil do léčebny Waldau u Bernu, od 1933 pobýval v pečovatelském zřízení v Herisau v rodném bernském kantonu. Zemřel na srdeční infarkt při jedné ze svých dlouhých procházek.

Revolver Revue č. 63/2006 přinesla rozsáhlý walserovský blok, který ku příležitosti padesátého výročí od spisovatelovy smrti mapuje v překladech Radovana Charváta všechny významné etapy autorovy tvůrčí dráhy. Dále publikuje ohlasy na Walserovo dílo od autorů jako Max Brod, Hermann Hesse, Franz Kafka, Robert Musil, Walter Benjamin, Elias Canetti a Christian Morgenstern a ukázky z knihy autorova přítele Carla Seeliga, dokumentující dlouholetý Walserův pobyt v psychiatrickém ústavu. Veronika Tuckerová navíc pojednala o současném stavu walserovského bádání.