190 Kč
(jinde 240 Kč)

RR 135/2022 Adam GEBERT Ovladač

Knižní prvotina Adama Geberta Ovladač je mozaikovitě komponovanou skladbou povídek, volně spjatých motivem osudového momentu, jejž zpravidla zakouší jejich ústřední, unikavě ambivalentní hrdina Emil Rhounek. Spolu s dalšími postavami se ocitá v přelomových situacích, kdy nelze nejednat, a kdy se zároveň každý rozhodný krok stává problémovou, či přímo devastující volbou. Gebertovy znepokojivé, zraňující a zraňované postavy se svými vnitřními běsy nezřídka nechávají ovládnout do té míry, že ztrácejí schopnost rozpoznat hranice mezi skutečností a bludnou představou. Při tom všem Adam Gebert hrdiny svých precizně fabulovaných příběhů dokáže dovést i k momentům nečekané, draze vykoupené, a někdy ovšem jen iluzorní katarze.

Redakce Marek Vajchr
Obálka, grafická úprava a sazba Josefina Karlíková

ISBN 978-80-7622-018-8
Rozsah 120 stran

Kniha vychází za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva kultury ČR.
Zvláštní poděkování Františku Stejskalovi. 

Ohlasy