Veronika DUDKOVÁ

VERONIKA DUDKOVÁ (nar. 1969), vystudovala němčinu a norštinu na FF UK a pracuje jako překladatelka ve svobodném povolání.

S Revolver Revue spolupracuje jako překladatelka, editorka a autorka rozhovorů. Např. pro Revolver Revue č. 36/1997 převedla do češtiny ukázku z Deníku Victora Klemperera z roku 1932 a Deníky 1930–1933 Roberta Musila, pro č. 37/1998 přeložila korespondenci Hannah Arendtové a Karla Jasperse z let 1959–1960. V č. 43/2000 vyšel její překlad ukázky z románu Hanse Natonka Ulice zrady (1982), č. 62/2006 ukázka z knihy Alexandra von Hohensteina Warthegau: Deník z let 1941/41 (knižně jako 23. sv. Edice Revolver Revue). Kritická Příloha Revolver Revue č. 7/1997 otiskla článek o inscenaci Arnošta Goldflama a Damiena Graye Sladký Theresienstadt v Divadle Archa.