Veronika TUCKEROVÁ

VERONIKA TUCKEROVÁ (nar. 1968 v Praze) vystudovala srovnávací literaturu na Graduate Center of the City University v New Yorku a germanistiku na Kolumbijské univerzitě tamtéž. V letech 2002–05 přednášela na Queens College, 2009–10 na New York University v Praze, 2011–13 na University of Texas v Austinu. Od 2013 učí na slavistice Harvard University. Pracovala také jako redaktorka, překladatelka a publicistka, publikovala mj. v Revolver Revue a v Kritické Příloze RR, Lidových novinách, Respektu, Roš Chodeši, Slavic and East European Performance Review, Harvard Review. Překládá z angličtiny a němčiny např. paměti G. Scholema Od Berlína k Jeruzalému (2003), k vydání připravila výbor z básní I. Blatného The Drug of Art (2007) a napsala doslov k prvnímu českému vydání Hovorů s Kafkou G. Janoucha (2009). Zabývá se recepcí F. Kafky během komunismu, otázkami překladu a bilingvní literatury, samizdatem. V současné době dokončuje knihu o Kafkovi, která se zabývá mj. překlady jeho děl do češtiny a Kafkou v českém samizdatu. Její text je zastoupen v knize Magorova konference, vydané v Edici RR. 

Pro Kritickou Přílohu Revolver Revue psala v letech 2000–2004 glosář o newyorské umělecké scéně.

Pro Revolver Revue přeložila povídku Garyho Shteyngarta „The Shylock on the Neva“, připravila rozhovor s nakladateli Matveiem Yankelevichem a Annou Moschovakis (60/2005) a spolupracovala na přípravě bloku o Robertu Walserovi (63/2006). Pro RR č. 98/2015 přeložila ukázku z románu Nutné omyly (Necessary Errors) Caleba Craina a s autorem vedla rozhovor. V tomtéž bylo reprodukováno šest jejích maleb z roku 1990, jež doprovodila vzpomínkovým textem. RR č. 102/2016 přinesla její text vracející se k fenoménu Křižovnické školy. RR č. 113/2018, jež představila veřejnosti vůbec poprvé převody Kafkova ProcesuBádání (Forschungen eines Hundes) od Jana Hanče, otiskla vedle eseje Marka Vajchra a komentáře Michaela Špirita i rozsáhlou studii Veroniky Tuckerové pojednávající o zdejší recepci Franze Kafky mezi léty 1948 a 1963. Pravidelně přispívá do Couleuru RR. Soupis jejích četných příspěvků viz Bibliografie RR a Bibliografie KP RR.