Viktor KOLÁŘ

VIKTOR KOLÁŘ (nar. 1941 v Ostravě), fotograf a dokumentarista, je tematicky věrný svému rodišti – Ostravě, kterému se ve svých fotografiích věnuje od šedesátých let. Pět let strávil v Kanadě a po návratu musel pracovat v ocelárně a jako kulisák. Od roku 1985 se živí jako fotograf ve svobodném povolání. Roku 1991 získal cenu Nadace Mother Jones v San Francisku, cestoval po USA a pořádal přednášky. Od roku 1994 je pedagogem na Katedře fotografie pražské FAMU. Vystavuje po celém světě.

Revolver Revue č. 24/1993 publikovala deset fotografií z let 1979–1993 (v rámci bloku Ostrava – město budoucnosti), č. 38/1998 dvacet dva snímků z Ostravy konce osmdesátých a z devadesátých let, č. 49/2002 nejnovější fotografie z Ostravska z let 1997–2001 a č. 56/2004 fotografie z emigrace z roku 1984. V č. 39/1999 vyšel rozsáhlý rozhovor, který s autorem vedl Viktor Karlík (doprovozeno Kolářovými fotografiemi z let 1964–1985), další rozhovor byl otištěn v č. 49/2002. Číslo 41/1999 Kolářovu esej na téma Iniciace a interpretace (prosloveno na semináři, který se konal 13. 3. 1999 na Katedře fotografie). Pravidelně od č. 44/2000 v RR představuje Viktor Kolář práce svých kolegů či studentů-fotografů. V č. 53/2003 byl představen v rámci pravidelné rubriky Sedm, v č. 86/2012 představuje a komentuje Viktor Karlík autorovy dosud nepublikované fotografické obrazy. Výběrem ze svých novějších prací přispěl u příležitosti třicetiletého výročí Revolver Revue do jubilejního 100. čísla.