Vladislav MERHAUT

VLADISLAV MERHAUT (1938–2021) patřil k nejbližším přátelům Vladimíra Boudníka (1924–1968), po umělcově smrti organizoval výstavy jeho grafického díla a zasloužil se o to, že Boudník získal světový ohlas. Od šedesátých let se V. Merhaut věnoval archivování a katalogizování Boudníkovy tvorby a záznamů o něm. Rovněž se podílel na realizaci samizdatových publikací, jež během sedmdesátých let vydával Spolek přátel Vladimíra Boudníka. Od roku 1960 si o svém příteli vedl zápisky (vyšly ve dvou vydáních jako Zápisky o Vladimíru Boudníkovi v Edici RR).

Pro Revolver Revue č. 26/1994 připravil vzpomínku na Hanese Reegena, v. č. 29/1995 je otištěn portrét Jaroslava Dočekala (v rámci bloku Smršťovače – hořké dávky: Jaroslav Dočekal) a v témže čísle montáž textů o průběhu rozvodu Vladimíra Boudníka s jeho ženou Teklou (blok Šli jsme do míst bez metafor – Vladimír Boudník).