Eliška VLASÁKOVÁ

ELIŠKA VLASÁKOVÁ (nar. 1944 v Uherském Hradišti) vystudovala gymnázium v Brně a poté psychologii na Filosofické fakultě MU v Brně. Pracovala jako klinická psycholožka. Od roku 1985 žije v Praze. Knižně vydala vzpomínkové prózy Jako sen (Eman 2004), Jedním okem (Triáda 2007) a Byla jsem s našima na procházce (Triáda 2012). 

Své prózy publikovala v Revolver Revui č. 47/2001, 49/2002, 55/2004, 61/2005, 73/2008 a 88/2012.