Ivan SOBOTKA

IVAN SOBOTKA (1927–2008), malíř, vystudoval v letech 1946–1951 AVU u profesorů Sychry a Pukla. Vystavoval například v galeriích Litera, Navrátil, Ztichlá klika, Klatovy–Klenová či v Moravské galerii, účastnil se též výstav pořádaných Revolver Revuí (Vidět to tak Hermína, Z výtvarného světa Revolver Revue, Pocta Madoně). Od roku 2003 jsou jeho práce zastoupeny v Národní galerii. Laureát Ceny Revolver Revue za rok 1998.

Reprodukce jeho prací publikovala Revolver Revue v č. 18/1992, 29/1995, 44/200050/2002, rozhovor, který vedl Viktor Karlík, vyšel v č. 49/2002. Č. 58/2005 představilo Ivana Sobotku v rámci cyklu Ateliéry.