J. H. KRCHOVSKÝ

J. H. KRCHOVSKÝ (vl. jm. Jiří Hásek, nar. 1960 v Praze), básník a hudebník. Do roku 1989 vydával své texty v samizdatech, od pádu komunismu v Čechách pak vydal řadu básnických knih. Jeho texty a výtvarné práce jsou zastoupeny v antologii poezie druhé generace undergroundu U nás ve sklepě (2013), která vyšla v Edici RR, stejně jako ilustrovaný výbor básní z let 1979–2015 Tak ještě jedno jaro tedy (2015). Působí v hudební skupině Krch-off band. Je laureátem Ceny Revolver Revue za rok 1992. 

Revolver Revue přinesla ukázky z jeho básní v č. 15/199122/199331/1996, 81/201091/2013 (se záznamem besedy s autorem z roku 2012, již moderoval J.-G. Páleníček) a 127/2022. V č. 20/1992 je otištěna Krchovského odpověď na anketu Umění a obživa, č. 99/2015 přineslo blok básní a reprodukcí obrazů a kreseb ze sedmdesátých a osmdesátých let spolu s rozhovorem Viktora Karlíka