Jaroslav FORMÁNEK

JAROSLAV FORMÁNEK (nar. 1960 ve Veselí nad Moravou), po maturitě na strážnickém gymnáziu a po vojenské základní službě pracoval v dělnických zaměstnáních v Praze. Od dubna 1989 žil v Paříži, kde se živil manuálními pracemi a příležitostnými překlady. V letech 1996–1997 pobýval v Praze, kde působil jako novinový a rozhlasový publicista a překladatel; z francouzštiny přeložil knihy Wilfrieda Martense První a druhá Evropa (Panevropa 1995) a Michela Winocka Historie extrémní pravice ve Francii (Academia 1998). Od roku 2006 žije opět v Praze, kde do roku 2010 pracoval jako kulturní redaktor týdeníku Respekt.

Časopisecké povídky otiskuje v Čechách od počátku devadesátých let, zejména v Revolver Revue (č. 17/1991, 35/1997, 44/2000, 60/2005, 69/200884/2011, 98/2015, 106/2017), kde také v č. 46/2001–54/2004 vycházel na pokračování Francouzský rok (pro knižní vydání v Edici RR v roce 2005 byl text nově přehlédnut a redigován). V roce 1993 napsal prózu Dlouhá kakaová řasa (Dauphin 1999), povídky z osmdesátých a devadesátých let vyšly pod názvem Beze stop (Torst 2001). V RR č. 61/2005 vyšel a autorem rozsáhlý rozhovor, který vedl Michael Špirit. Jako 28. svazek Edice RR vyšla autorova nová próza Cesta, v roce 2010 cyklus datovaných záznamu Jedna věta. V RR č. 94/2014 vedl rozhovor s ilustrátorem Pavlem Vošickým. U příležitosti výročí sta let od narození Jiřího Koláře publikoval v RR č. 96/2014 text, v němž mimo jiné evokuje, jak Jiřího Koláře zažil v jeho pařížském ateliéru. V jubilejním 100. čísle vyšla v rámci rozsáhlého bloku věnovaného „kauze Kundera“ esej, v níž autor mapuje mediální diskusi kolem tohoto případu ve francouzském prostředí. Pro RR č. 102/2016 připravil velký rozhovor s historikem Petrem Blažkem o archivech Státní bezpečnosti a snahách o jejich uzavírání, práci Státní bezpečnosti, případu Egona Bondyho a jeho spolupráce s StB, tzv. kauze Kundera i otázkách kolem Andreje Babiše.