Karel HALOUN

KAREL HALOUN (nar. 1951 v Praze) studoval Střední odbornou školu výtvarnou (1967–1971) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (1972–1978), kde dnes působí jako pedagog. Zabývá se převážně grafickým designem, plakátovou tvorbou, obaly na CD a logotypy. Věnuje se také knižním úpravám (Čs. spisovatel, Mladá fronta, Lidové nakladatelství, Nakladatelství Lidové noviny, Paseka, Svoboda, Kentaur, Maťa, Argo, Volvox Globator, Petrov, Havran, Týnská literární kavárna a Votobia), je autorem ilustrací (1985 – Cena za ilustraci pro výtvarníka do 35 let), koláží, kreseb, tisků a objektů, spoluautorem interiéru pražské restaurace Kuře v hodinkách, podílel se i na výzdobě pražského Junior klubu Na Chmelnici. Pracoval na obalech hudebních nosičů pro samizdatovou edici + - zvuk, Panton, Supraphon, Sony Music Bonton, Monitor EMI, BMG, Polygram, Indies, Anne rec., Black Point, Lotos, Wolf rec. a Globus International. Vystavoval doma i v zahraničí. Je členem TypoDesignClubu a nehrajícím členem skupin Jasná páka a Hudba Praha.

V Revolver Revue publikoval v č. 53/2003 (Z dílen grafiků, s Luďkem Kubíkem), 58/2005 (práce Stefana Sagmeistera), 59/2005 (o výstavě Vojtěcha Preissiga), 62/2006 (o výstavě The Pope Smoked Dope), 64/2006 (rozhovor), 65/2006 (o práci Catheriny Zask), 66/2007 (doprovodný text o typografickém projektu Smuteční oznámení Tomáše Brousila), 69/2007 (o výstavách Neo Raucha a Veroniky Richterové a Michala Cihláře), 89/2012 (ukázka z rukopisu románu Marná práce), 91/2013 (Asfalty), 92/2013 (Samorosty), 93/2013 (Plísně), 96/2014 (nová písma studentů UMPRUM, s R. Sidunem a T. Brousilem), 112/2018 (Sedm) a 129/2022 (ukázka z připravované knihy, která shrnuje půl století jeho práce na obalech hudebních nosičů). V číslech 84/2011 – 90/2013 vycházel na pokračování cyklus It´s Only Rock´n´Roll but..., věnovaný designu obalů hudebních nosičů v naší zemi od poloviny šedesátých let do dnešních dnů, v č. 94/2014 – 107/2017 seriál zaměřený na české knižní edice. Výběrem ze svých novějších prací a zdůvodněním této volby přispěl u příležitosti třicetiletého výročí Revolver Revue do jubilejního 100. čísla