Karel HALOUN

KAREL HALOUN (nar. 1951 v Praze) studoval Střední odbornou školu výtvarnou (1967–1971) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (1972–1978), kde dnes působí jako pedagog. Zabývá se převážně grafickým designem, plakátovou tvorbou, obaly na CD a logotypy. Věnuje se také knižním úpravám (Čs. spisovatel, Mladá fronta, Lidové nakladatelství, Nakladatelství Lidové noviny, Paseka, Svoboda, Kentaur, Maťa, Argo, Volvox Globator, Petrov, Havran, Týnská literární kavárna a Votobia), je autorem ilustrací (1985 – Cena za ilustraci pro výtvarníka do 35 let), koláží, kreseb, tisků a objektů, spoluautorem interiéru pražské restaurace Kuře v hodinkách, podílel se i na výzdobě pražského Junior klubu Na Chmelnici. Pracoval na obalech hudebních nosičů pro samizdatovou edici + - zvuk, Panton, Supraphon, Sony Music Bonton, Monitor EMI, BMG, Polygram, Indies, Anne rec., Black Point, Lotos, Wolf rec. a Globus International. Vystavoval doma i v zahraničí. Je členem TypoDesignClubu a nehrajícím členem skupin Jasná páka a Hudba Praha.

V Kritické Příloze RR a Revolver Revue publikoval kriticky zaměřené texty. Např. v č. 66/2007 doprovodný text o typografickém projektu Tomáše Brousila, nazvaném Smuteční oznámení. Spolu s Luďkem Kubíkem byl představen v rubrice Z dílen grafiků v Revolver Revue č. 53/2003. Dále přispěl například textem o práci Stefana Sagmeistera v č. 58/2005, v 59/2005 o výstavě Vojtěcha Preissiga, v č. 62/2006 o výstavě The Pope Smoked Dope, č. 64/2006 je s ním otištěn rozhovor, v č. 65/2006 pojednání o práci výtvarnice Catheriny Zask a, v č. 66/2006 o práci Tomáše Brousila a v č. 69/2007 recenze výstav Neo Raucha a Veroniky Richterové a Michala Cihláře. RR 89/2012 otiskla ukázku z rukopisu románu Marná práce. Od č. 84/2011 až do č. 90/2013 vycházel na pokračování cyklus It´s Only Rock´n´Roll but... „o designu obalů hudebních nosičů v naší zemi od poloviny šedesátých let do dnešních dnů...“ V RR č. 91/2013 se autor zamýšlí nad fenoménem tvarů vznikajících při opravách silnic (Asfalty), v RR 92/2013 nad „leskem a bídou“ Samorostů, v RR č. 93/2013 nad výtvarným potenciálem plísní a hniloby (Plísně). V č. 94/2014 – 107/2017 vycházel na pokračování seriál zaměřený na české knižní edice. V RR 96/2014 představil společně se svými kolegy Radkem Sidunem a Tomášem Brousilem nová písma studentů UMPRUM. Výběrem ze svých novějších prací a zdůvodněním této volby přispěl u příležitosti třicetiletého výročí Revolver Revue do jubilejního 100. čísla. V RR 112/2018 přispěl do rubriky Sedm.