Marek VAJCHR

MAREK VAJCHR (nar. 1965), kritik, překladatel, redaktor a spisovatel, vystudoval bohemistiku a germanistiku na FF UK. Členem redakce Revolver Revue je od roku 2005. 

V Kritické Příloze Revolver Revue a po jejím ukončení v Couleuru Revolver Revue soustavně publikoval literární kritiky a eseje a překlady literárněvědných textů z němčiny. Redakčně připravil například knihy H.-G. Gadamera Aktualita krásného (Triáda 2003) a Claus Magris Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře (Triáda 2001). Je autorem knihy Proml...čitelnost (Český spisovatel 1996). Své kritiky a eseje vydal knižně pod názvem Vyložené knihy (2007) a Honba za smyslem (2018) v Edici RR. V roce 2016 vyšla tamtéž kniha Jména příběhu

V Revolver Revue č. 98/2015 publikoval ukázku z připravované knihy o „některých neuspokojivě vyložených či přehlížených projevech české barokní kultury“. V jubilejním 100. čísle vyšla v rámci rozsáhlého bloku věnovaného „kauze Kundera“ autorova esej o české polistopadové akademické reflexi poezie Milana Kundery z padesátých let. V RR č. 101/2015 publikoval stať o filmových zpracováních knihy Malý Bobeš (v rámci bloku věnovaném tématu Malý Bobeš). RR č. 113/2018, v níž byly představeny veřejnosti vůbec poprvé nově nalezené překlady děl Franze Kafky od Jana Hanče, přinesla Vajchrovu srovnávací studii. Soupis jeho četných příspěvků a překladů viz Bibliografie RRBibliografie KP RR.

Jeho text je součástí knihy Viktora Karlíka Literatura / Literature (2019) z Edice RR.