Martin HYBLER

MARTIN HYBLER (nar. 1951 v Hradci Králové), psycholog a filosof (žák Jana Patočky). Po ukončení studií na vysoké škole pracoval jako psycholog v Dobřanech a poté v Praze. Od roku 1982 žije ve Francii, kde působil rovněž jako psycholog až do roku 2011, kdy odešel do důchodu. V devadesátých letech příležitostně přednášel na Univerzitě v Limoges (filosofii výchovy) a na Collège International de Philosophie v Paříži (problematiku paměti a geometrických útvarů v dějinách). Vyučoval gerontologii v institucích pro staré lidi. Ve Francii spolupracoval se Svědectvím, podílel se na redakci revue Paternoster, vycházející ve Vídni. Vedle RR a KP RR příležitostně publikuje i v jiných časopisech, spolupracoval rovněž s internetovým časopisem Vulgo.net. Ve francouzštině přispíval do odborných časopisů texty z oboru psychogerontologie. Překládá z francouzštiny, zejména esejistickou literaturu.

Revolver Revue č. 34/1997 otiskla obsáhlý rozhovor, který s autorem vedla Petruška Šustrová, v tomtéž čísle vyšla jeho esej o fenomenologii výslechu a vyšetřování, č. 37/1998 přineslo článek o tvorbě Květoslava Vašíčka (v rámci bloku Květoš), č. 50/2002 esej o tvorbě čínského spisovatele Kao Sing-ťiena (v rámci bloku Kao Sing-ťien). V RR č. 101/2015 publikoval stať o Malém Bobšovi (v rámci bloku tomuto tématu věnovaném). Pravidelně přispívá do Couleuru RR. Řadu recenzí a studií zveřejnila Kritická Příloha Revolver Revue: např. v č. 1/1995 recenzi na knihy Lenky Procházkové Smolná kniha a Ludvíka Vaculíka Jak se dělá chlapec (obě Atlantis 1993), v č. 2/1995 recenzi knihy Sestra J. Topola (Atlantis 1994), v č. 5/1996 studii o knize Jana Lopatky Šifra lidské existence (Torst 1995), v č. 10/1998 esej Nevinný megaloman o Magorově zápisníku, v č. 20/2001 studii o vzpomínání a literatuře, v č. 27/2003 úvahu nad knihou Zdeňka Vašíčka Přijetí podmínek (Torst 1996) ad. (v úplnosti viz Bibliografie KP RR). V roce 2008 vyšel v Edici RR výbor z Hyblerových textů o literatuře Kolem dokola. Je rovněž zastoupen ve sborníku příspěvků z konference věnované osobnosti a dílu I. M. Jirouse Magorova konference.