Pavel KOLMAČKA

PAVEL KOLMAČKA (nar. 1962 v Praze) vystudoval elektrotechniku na ČVUT a religionistiku (náboženství archaických kultur přírodních národů) na Filozofické fakultě MU Brno. Pracoval v ústavu sociální péče a v domově důchodců, jako redaktor, překladatel, učitel, korektor. Vydal básnické sbírky Vlál za mnou směšný šos (Výtvarná společnost Kruh 1994, 2. vydání Kalich 1996), Viděl jsi, že jsi (Petrov 1998, německy 2001) a Moře (Triáda 2010) a román Stopy za obzor (Triáda 2006).

Revolver Revue přinesla ukázky z jeho básnické i prozaické tvorby v č. 35/1997, 53/2003, 51/200357/2005, 71/200894/2014 a 128/2022. Jako 58. svazek Edice RR a samostatně neprodejná příloha RR č. 86/2012 vyšla Kolmačkova Jedna věta.