Pavel REISENAUER

PAVEL REISENAUER (1961–2023), po maturitě vystřídal několik povolání (topič, noční hlídač),  při jejichž výkonu se mohl věnovat kresbě a malbě. Od roku 1991 je zaměstnancem týdeníku Respekt. Vydal knihu 209 kreseb a 33 obrazů (Respekt Publishing 2008). Volnou tvorbu několikrát vystavoval, např. v roce 2012 v pražské výstavní síni Divus – Prager Kabarett.

Pro RR č. 19/1992 nakreslil třídílný komiks Neštěstí na Klamovce, do RR č. 20/1922 odpověděl na anketu Umění a obživa. RR č. 89/2012 jej představila v rámci cyklu Ateliéry. Výběr maleb a kreseb z osmdesátých let a text Viktora Karlíka přinesla RR č. 135/2024. Jeho práce jsou zastoupeny v antologii poesie druhé generace undergroundu U nás ve sklepě (ERR, sv. 73/2013).