V ROCE 2023 ČINNOST RR PODPOŘILI: Libor Kudláček, Zdeněk Mitáček, Věra Nováková, Jiří Syrovátka, Jan Žůrek, dále podporovatelé České společnosti ornitologické a dárci, kteří chtějí zůstat v anonymitě, A DÁLE: BG – Fotovolt, s. r. o., Francouzský institut v Praze, Magistrát hl. m. Prahy, Město Klatovy, Městská část Praha 1, Ministerstvo kultury ČR, Nadace Český literární fond, Nadace Židovské obce v Praze, Nadační fond rodiny Malých, Právnická fakulta UK, Přírodovědecká fakulta UK, Spolek Adalberta Stiftera a Státní fond kultury ČR. 

DĚKUJEME VŠEM JEDNOTLIVCŮM I INSTITUCÍM, KTERÉ ČINNOST RR PODPOŘILI. VĚŘÍME, ŽE NÁM ZACHOVÁTE PŘÍZEŇ I V DALŠÍCH LETECH!