Viktor PIVOVAROV

VIKTOR PIVOVAROV (nar. 1937), patřil k čelným představitelům ruského uměleckého hnutí, tzv. moskevského konceptualismu, v šedesátých a sedmdesátých letech. Ve svých pracích reflektoval vliv ideologie na sovětský životní styl. Kromě toho byl také ilustrátorem mnoha desítek dětských knih. Roku 1982 přesídlil z Moskvy do Prahy, kde žije dodnes. Laureát Ceny Revolver Revue za rok 1999.

Revolver Revue č. 22/1993 přinesla rozhovor Ničeho jsem se nedotýkal a kompot jsem nepil o životě a ruském i českém umění (rozmlouvala Ludmila Dušková), doprovozený čtrnácti reprodukcemi autorových prací z let 1970–1992. V č. 20/1992 vyšel Pivovarův text o fotokolážích Roberta Portela, v č. 25/1994 montáž kreseb, výstřižků, textů a fotografií (v rubrice Pro RR) a v č. 36/1997 článek o Andreji Platonovovi, který uvádí výbor z knihy Andrej Platonov. Vzpomínky současníků, materiály k životopisu (Moskva 1994) (v rámci bloku Andrej Platonov; přel. Anna Nováková). V čísle 94/2014 byl představen v rámci rubriky Ateliéry.