170 Kč
(jinde 210 Kč)

ERR 114/2018 Marek VAJCHR – Honba za smyslem

Honba za smyslem je komponovaným autorským výborem z kritických statí o literatuře a kulturněhistorických esejí z let 2008–2018. Svazek volně navazuje na autorův předchozí výbor z prací z let 1997–2007, nazvaný Vyložené knihy.

Marek Vajchr (nar. 1965 v Praze) vystudoval bohemistiku a germanistiku na FF UK, pracoval jako učitel a překladatel z němčiny, od roku 2005 je redaktorem Revolver Revue a působí též jako docent na Katedře scenáristiky a dramaturgie FAMU. Editorsky připravil mimo jiné výbor z díla švýcarského literárního vědce Emila Staigera Poetika, interpretace, styl (Triáda 2008) nebo výbor z poezie tzv. druhé generace českého undergroundu U nás ve sklepě (s V. Karlíkem, Revolver Revue 2013). Knižně publikoval prózu Proml…čitelnost (Český spisovatel 1996), výbor z kritik a esejí Vyložené knihy (Revolver Revue 2007), románovou esej Jména příběhu (Revolver Revue 2016) a 

ISBN 978-80-87037-97-3
Počet stran 200

 

Ohlasy

  • Michaela Ditrichová Bednářová: Honba za smyslem Marka Vajchra [rozhovor s Vratislavem Färberem cca 14:41–14:48] ČRo 3 – Vltava, Mozaika, 28. 12. 2020