Libuše HECZKOVÁ

LIBUŠE HECZKOVÁ (nar. 1967) vystudovala ruštinu a češtinu na Filozofické fakultě UK. Od roku 1998 působí jako odborná asistentka Ústavu české literatury a literární vědy na FF UK, věnuje se zejména gender studies a literární kritice. Od roku 2005 je rovněž redaktorkou časopisu Slovo a smysl.

Kritická Příloha Revolver Revue publikovala řadu autorčiných recenzí, článků a poznámek, např. č. 3/1993 článek o knihách Daniely Hodrové, č. 4/1999 úvahu nad knihou Marie Vaculíkové Drahý pane Kolář (Arkýř a MF 1994), č. 5/1996 recenzi na knihu Zuzany Brabcové Zlodějina (ČS 1995), č. 6/1996 poznámku o fotografiích americké umělkyně Cindy Shermanové, č. 7/1997 článek o poezii Petra Borkovce a další).