Ondřej PŘIBYL

ONDŘEJ PŘIBYL (nar. 1978 v Praze) absolvoval reálné osmileté gymnázium PORG. V letech 1998–2000 pracoval ve fotooddělení Ústavu dějin umění akademie věd ČR. Absolvoval studium v ateliéru Pavla Štechy a Ivana Pinkavy na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Absolvoval stáže v ateliéru Písma a grafického designu pod vedením prof. Vaňka a v ateliéru vizuální komunikace na UdK Berlín. Je členem umělecké formace kunstWerk. Vystavoval na samostatných i skupinových výstavách v Čechách i v zahraničí.

Ukázky z jeho prací přinesla Revolver Revue v č. 72/200886/2012102/2016 (s rozhovorem) a 128/2022 (s rozhovorem Petra Vaňouse). Výběrem ze svých novějších prací a zdůvodněním této volby přispěl u příležitosti třicetiletého výročí Revolver Revue do jubilejního 100. čísla. Pro RR dále připravil rozhovory s fotografy a výtvarníky Terezou Kabůrkovou (104/2016), Jaroslavem Bártou (106/2017), Pavlem Hrochem (107/2017), Janem Záveským (111/2018) a Michalem Kadlečkem (112/2018).