Marcel FIŠER

MARCEL FIŠER (1969), historik umění, 2000-2009 ředitel Galerie Klatovy-Klenová. Pro Revolver Revue č. 43/2000 napsal průvodní slovo k linorytům Ladislava Sýkory, v č. 55/2004 přispěl do rubriky Sedm. V Kritické Příloze Revolver Revue č. 11/1998 recenzoval knihy Jaroslava Slavíka a Jiřího Opelíka Josef Čapek (Torst 1996), v č. 12/1998 publikoval článek o výstavě Jakuba Schikanedera ve Valdštejnské jízdárně, v č. 14/1999 text o výstavě Ladislava Zívra, kterou připravil Jaromír Zemina v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech (listopad 1998 – leden 1999), v č. 15/1999 přepracované znění textu, jehož původní verze byla přednesena na zahájení výstavy obrazů Ivana Sobotky v Galerii Litera a v č. 16/2000 článek o každoročním udílení Ceny Jiřího Chalupeckého mladým výtvarníkům. V č. 19/2001 vedla s autorem rozhovor o budoucnosti Galerie Klatovy / Klenová Terezie Pokorná.