100 Kč

RR 43/2000

Arno Pařík uvádí výběr z díla malíře Viktora Munka, ukázky z umělcova deníku komentuje Marek Vajchr, poprvé vychází i rozhovor s Munkem z roku 1994: „Přijeli jsme za tmy, viděli jsme, jak šlehají plameny z komínů krematoria, a říkali jsme si, že tam jsou nějaké vysoké pece a bude tam alespoň teplo. Vagóny otevřeli, až když se rozednilo – to známé přivítání, křik a rány holemi, to obstarali vězni, kteří nás hnali ve zmatku, že jsme si ani nestačili vzít věci – oni vlastně říkali, že tam máme všechno nechat. Pak byla selekce.“ Jiřina Hauková publikuje své poslední básně. Kapitola z knihy Jürgena Serkeho Böhmische Dörfer, pojednávající o spisovatelích německého jazyka, kteří byli část života spjati s Čechami, vychází s ukázkou z románu Hanse Natonka Ulice zrady. Anna Lorencová vedla pro dokumentaci Židovského muzea v Praze rozhovor s kritikem a překladatelem Josefem Vohryzkem, který v RR vychází ve formě autobiografického vyprávění. Robert Krumphanzl, Václav SokolPetr Borkovec píší o Josefu Fričovi, výbor z jeho veršů nese název Halali. „Každý máme svoje lobby,“ říká v rr interview historička umění Ludmila Vachtová.