Ludmila VACHTOVÁ

LUDMILA VACHTOVÁ (1933–2020), teoretička a kritička umění, po maturitě (1951) byla přijata na pedagogickou fakultu (prof. Martin Salcman), od roku 1955 pracovala v časopise Výtvarné umění a externě studovala kunsthistorii. V roce 1964 přešla do nově založeného periodika Knižní kultura. Ujala se také správy galerie na Karlově náměstí a realizovala výstavy soudobého umění. V roce 1966 odešla z Knižní kultury do Platýzu a vedla experimentální galerii, relativně nezávislou na uměleckých komisích (vystavovala např. díla Josefa Istlera, Mikuláše Medka, Libora Fáry, Olgy Karlíkové, Daisy Mrázkové, Adrieny Šimotové aj.). Od roku 1957 se intenzivně věnovala Františku Kupkovi (původně jako téma diplomové a pak doktorské práce na dějinách umění), monografie vyšla až roku 1968 v Odeonu. Od roku 1972 žila a působila ve Švýcarsku. Laureátka Ceny Revolver Revue za rok 2001.

Kritická Příloha Revolver Revue otiskla řadu autorčiných textů: č. 10/1998 článek o výstavách Anděl, anděl (Galerie Rudolfinum v Praze), Theodora Pištěka (GHMP v Městké knihovně) a finalistů Ceny J. Chalupeckého (Starý královský palác), č. 11/1998 text o provozu evropských muzeí, č. 15/1999 článek o Bienále v Benátkách, č. 19/2001 esej o nové expozici českého umění 20. století ve Veletržním paláci, č. 23/2002 článek o Robertu Piesenovi (výstava v Galerii Zlatá husa a monografie v Nakladatelství Franze Kafky, ed. Marta Železná), č. 25/2003 článek o výstavách na podzim 2002: Československý socialistický realismus 1948–1958 (Galerie Rudolfinum v Praze), Česká loutka (Císařská konírna), Bořek Šípek: Designnomad (Starý královský palác), Jiří Sopko (Jízdárna Pražského hradu), Karel Nepraš (Letohrádek královny Anny), Josef Koudelka (Veletržní palác) a František Tichý (Dům u kamenného zvonu), č. 29/2004 recenzi výstavy Ladislava Sutnara v Curychu (jaro 2004), č. 30/2004 recenzi na monografii o Vladimíru Boudníkovi (Zdeněk Primus, Praha, Gallery 2004). V úplnosti viz Bibliografie KP RR.

Další příspěvky jsou uveřejněny v Couleuru Revolver Revue č. 61/2005, 63/200667/200768/207. RR č. 43/2000 přinesl rozhovor autorky s Terezií PokornouViktorem Karlíkem. U příležitosti výročí sta let od narození Jiřího Koláře připravila pro RR č. 96/2014 esej srhnující Kolářův význam a přinášející také osobní svědectví. Jako zvláštní příloha RR č. 91/2013 vyšla kniha jejích záznamů Jedna věta