Miloslav ŽILINA

MIROSLAV ŽILINA (1926–1999), překladatel, redaktor a kritik, vystudoval angličtinu a španělštinu na FF UK, 1955–1990 působil jako nakladatelský redaktor ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, pozdějším Odeonu. Již od poloviny padesátých let publikoval také literární překlady, nejčastěji z francouzštiny (Camus, Valéry, Pascal), vedlo toho i z dalších sedmi jazyků. V Odeonu připravil k vydání téměř dvě stě knih; systematicky se věnoval zpřístupňování klasické i moderní literatury asijských a afrických národů. V devadesátých letech intenzivně psal kritické články o soudobé české literatuře, které publikoval v Kritické Příloze Revolver Revue. Jeho práce shrnuje svazek Texty o literatuře(Triáda, 2005). Autor je laureátem Ceny Revolver Revue za rok 1995.

V KP RR č. 1/1995 recenzoval knihu Evy Kantůrkové Památník (ČS 1994), do č. 2/1995 přispěl článkem o knihách Vladimíra Macury Občan Monte Christo (GMA 1991), Informátor (Favia International 1992) a Komandant (MF 1994), do č. 3/1995 esejí o knize Ludvíka Vaculíka Milí spolužáci! (MF 1995), do č. 5/1996 textem o knihách Jiřího Kratochvila Orfeus z Kénigu (1994), Příběhy příběhů (1995), Má lásko, Postmoderno (1994), Avion (1995), Medvědí román(1990), Uprostřed nocí zpěv (1992) a Siamský příběh (1996, vše Atlantis) a do č. 8/1997 ohlasem na článek Patrika Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (č. 7/1997).

Revolver Revue č. 41/1999 přinesla autorovu vzpomínku na Ladislava Dvořáka (v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“). V č. 46/2001, dva roky po Žilinově smrti, vyšel rozsáhlý blok M. Ž. (1926–1999), který sestává ze vzpomínek autorových přátel a spolupracovníků (připravila Terezie Pokorná), ze tří Žilinových textů, na závěr portrétu jsou přetištěny rukopisné poznámky M. Žiliny na titulních stranách osmnácti knih (připravil Zdeněk Vašíček) a bibliografie (sestavila Eva Fialová). Některé texty z RR, KP RR vyšly knižně v roce 2005 (Texty o literatuře).