Zdeněk VAŠÍČEK

ZDENĚK VAŠÍČEK (20. května 1933, Brno – 13. dubna 2011, Brno), vystudoval filosofii a historii na Filosofické fakultě UK, studia ukončil roku 1957. Byl zaměstnán v archivu v Kroměříži, v muzeu v Trutnově, v Moravském muzeu v Brně a na katedře archeologie a muzeologie brněnské university. Roku 1972 byl odsouzen na tři léta za podvracení republiky. Po propuštění pracoval jako dělník. Patří k prvním signatářům Charty 77. Od roku 1981 žil v zahraničí, kde působil na universitách v Římě, Cambridgi, Bochumi a Paříži. V devadesátých letech přednášel na universitách v Praze a Brně. Je laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2000. Vydal knihy L’archéologie, l’histoire, le passé (Kronos B. Y: Editions 1994, česky část jako Obrazy /minulosti/, 1996, kompletně a doplněno jako Archeologie, historie, minulost, 2006), Přijetí podmínek (vybrané stati z let 1982–1996, 1996) a Podmínky volby (vybrané stati z let 1996–2003, Triáda 2003, obsahuje též autorovu bibliografii).

Kritická Příloha Revolver Revue mj. otiskla tyto texty (v úplnosti viz Bibliografie KP RR): č. 6/1996 rozhovor o evropské současnosti a o vztahu k minulosti (otázky Jaroslav Formánek), č. 8/1997 úvahu o vyrovnávání se s minulostí, č. 9/1997 recenze na knihy knize Antonína Kosíka Pospojovaný svět (Prostor 1997) a Olega Suse Bez bohů genese? (Vetus Via 1997), č. 10/1998 recenze knih Reného Wellka a Austina Warrena Teorie literatury (Votobia 1996), Rolanda Barthese Kritika a pravda (Dauphin 1997), Clauda Lévi-Strausse Cesta masek (Dauphin 1996), Zdeňka Justoně Setkání Lévi-Strausse s Tolkienem (Dauphin 1997) a slovníku Velké postavy západního myšlení (Prostor 1997), v č. 10/1998 až 17/2000 cyklus recenzí na časopisy Prostor, Proglas, Střední Evropa, Kritický sborník, Babylon a Soudobé dějiny, č. 12/1998 úvahu nad deníkovými zápisky Josefa Váchala (Deníky. Výbor z let 1922–1964. K vydání připravil Jiří Olič, Paseka 1998), č. 13/1999 článek o díle Josefa Lady, č. 16/2000 úvahu nad Shakespearovým Hamletem, č. 17/2000 esej o knize Josepha Conrada Srdce temnoty, č. 19/2001 esej o románu Borise Paternaka Doktor Živago, č. 21/2001 text o problémech současné historiografie, č. 23/2002 studii o románu Andreje Platonova Čevengur, č. 25/2003 studii o legitimitě v dnešních společenských vědách, č. 28/2004 stať o Janu Tesařovi, č. 30/2004 studii o literárním díle Josepha Conrada a vědeckých spisech Bronislawa Malinowského.

Revolver Revue přinesl např. v č. 37/1998 článek o Emanuelu Tilschovi (v rámci bloku Emanuel Tilsch: Aforismy a myšlenky), v č. 46/2001 vzpomínku na Miloslava Žilinu (v rámci bloku M. Ž. /1926 –1999/), v č. 51/2003 článek o fiktivní (autobiografické) postavě Dr. Kukuckovi, kterého Z. V. se svými přáteli Rudolfem Jičínem a Milanem Středou oživil na konci padesátých let (v rámci bloku Dr. Kukuck); v úplnosti viz Bibliografie RR.